Beseda z Úřadu práce Vsetín o volbě povolání

Beseda z Úřadu práce Vsetín o volbě povolání

Dne 12. 5. 2022 navštívila žáky 8. a 9. ročníku paní Dorňáková z Úřadu práce Vsetín, která přišla žáky diskutovat ohledně volby povolání a seznámit je s možnostmi ve výběru budoucího povolání.

Beseda byla připravena formou hry, což žáky velice zaujalo a přivedlo i k zamyšlení nad svým budoucím povoláním. Nejdříve žáci vyplnili dotazník zaměřený na jejich osobnost a vlastnosti. Dalším bodem bylo vyhledání svých slabých a silných stránek, uvědomění si, v čem jsou dobří a kde by mohli být ještě lepší. P. Dorňáková také žáky pobídla, aby se zamysleli nad tím, jaké povolání by chtěli vykonávat. Jestli by mohli zvolit určitá povolání, když se bojí výšek, nebo jsou alergičtí na pyl atd. Nakonec si žáci vypracovali orientační test zájmů, který jim měl být nápomocen při jejich rozhodování, kterou střední školu si vybrat. Byli seznámeni se situací na trhu práce, evidencí klientů na ÚP, statusem studenta a jinými důležitými informacemi. Také byli upozornění na nejčastější přešlapy při volbě střední školy. Žákům se beseda velmi líbila, snad jim aspoň trochu pomohla ve správném rozhodnutí. 

Mgr. Hana Nováková