Bezpečí na síti a Kyberšikana

Bezpečí na síti a Kyberšikana

Dne 21.3.2023 jsme se žáky 6. třídy využili nabídku Masarykovy veřejné knihovny pro školy. Vybrali jsme si lekci zaměřenou na pochopení světa médií a jejich roli v širším společenském dění v rámci Mediální gramotnosti. Velmi často opakované téma „Bezpečnost na síti a Kyberšikana“ pro žáky nebylo úplně nové, ale v prostředí knihovny a pod vedením paní knihovnice si žáci zkusili udělat test, ve kterém obstáli. Měli jsme z toho všichni radost. Pak jsme si odpočinuli u Kyberpohádky – Červená Karkulka, u které jsme se všichni pobavili. Závěrem jsme si shrnuli, co dělat, když …. Pak se rozloučili a přislíbili si další akci, na kterou se už teď těšíme a knihovně moc děkujeme.

Inovativní vzdělávání beseda „Bezpečí na síti a Kyberšikana“ dne 21.3.2023, které proběhlo v rámci projektu „Šablony 2022“, bylo hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Za kolektiv dětí 6. třídy Mgr. Radka Třetinová