Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?

Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?

Dne 18. 5. 2023 si třída MŠ1 obohatila den dramatickou chvilkou. Děti se v rámci tématu „Zvířátka ze statku“ seznamovaly s pojmenováním domácích zvířat, jejich zvuky a vlastnostmi. Děti si vybraly čepici zvířete, které chtěly ztvárnit a následně jsme upravili pohádku „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“ podle našich představ a zahráli si krátké divadlo. Děti si tuto aktivitu moc oblíbily, věřím, že se k ní brzy vrátíme.

Inovativní vzdělávání „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“ - PDVV, dne 18.5.2023, které proběhlo v rámci projektu „Šablony 2022“, bylo hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Bc. Petra Kovaldová