Burza práce a přehlídka středních škol

Burza práce a přehlídka středních škol

Dne 19. 10. 2022 se vycházející žáci naší školy zúčastnili Burzy práce a přehlídky středních škol. Akce probíhala v Domě kultury Vsetín pod záštitou Úřadu práce Vsetín, který celou akci organizuje a koordinuje. Na jednom místě tak mají vycházející žáci možnost vidět prezentace jednotlivých středních škol, odborných učilišť a středních odborných učilišť. Žáci se mohou ptát na to, co je zajímá, protože burzy se účastní jak zástupci učitelů, tak i studentů. Burzu škol navštěvujeme v rámci předprofesní přípravy žáků a snad tato akce přispěje ke správnému rozhodnutí, kam dál po základní škole.

PaedDr. Iva Surovčáková, výchovná poradkyně