Cesta do neznáma

Cesta do neznáma

V pátek 20. 5. 2022 žáci 9. a 8. třídy prožili projektový den v Teplicích nad Bečvou, kde navštívili Zbrašovskou aragonitovou jeskyni a Hranickou propast. Po příjezdu do Teplic nad Bečvou jsme se vydali na prohlídku jeskyně, kde nás čekala průvodkyně, aby nám podala informace o jeskyni. Výklad byl oživen legendou o sv. Antoníčkovi, na kterého si žáci mohli sáhnout a něco si přát. Dále je zaujalo jezírko, kam se házely mince, ukázka přítomnosti plynu, kdy  v zamořeném prostoru oxidem uhličitým zhasínaly svíčky. Ovšem největším dobrodružstvím pro všechny, bylo zakončení prohlídky naprostou tmou v jeskyních. I ti největší odvážlivci svůj strach projevili hlasitým projevem. Následovala procházka parkem a místní kolonádou, kde zmíněnou kyselku mohli všichni ochutnat a zakoupit si lázeňský oplatek.  V další části našeho výletu nás čekal výšlap k Hranické propasti, kde se žákům velice líbilo. Obdivovali hloubku propasti a jezírko, které tam bylo ukryto. Pak jsme si vyšli na kopec, z něhož jsme obdivovali krásy okolní krajiny.  Nakonec jsme náš projektový den zakončili krásnými fotografiemi a slovy, že se nám tento den moc líbil a chtěli bychom si ho opět zopakovat.

 Projektový den byl financován z projektu „Šablony 2020“.

Mgr. Hana Nováková