Cesta za Kulíškem

Cesta za Kulíškem

Dne 16. 9. 2021 se děti z mateřských škol a přípravného ročníku zúčastnily projektového dne mimo školu ve Velkých Karlovicích. V nádherné krajině CHKO Beskydy nás provázel Kulíšek.  Je to vzácný druh sovy hnízdící právě ve Velkých Karlovicích. Kulíšek děti provázel přírodou. Na deseti zastaveních potkává různá zvířata, povídá si s nimi a děti se tak dozvídají, jak se zdejším zvířatům žije, čím se živí, kde bydlí a další zajímavosti. Na vybraných místech jsou instalovány hrací prvky – děti si mohly vlézt do zvětšeniny Kulíškova domečku a vyzkoušet si, jaký má rozhled do okolí, jinde si zase otestovaly svou rovnováhu na kladině. Dokonce jsme v této krásné přírodě objevili i lesní studánku a děti s nadšením ochutnaly její vodu. Děti byly velmi spokojené, projektový den jsme si všichni užili.

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2020“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Bc. Pavla Machalová