Čtení, čtení, základem je k vědění!

Čtení, čtení, základem je k vědění!

V uplynulém roce se u nás ve škole četlo a četlo, a to v rámci projektu Čtení, čtení, základem je k vědění!, který jsme uskutečnili prostřednictvím dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2021. Žáci četli nově zakoupené knihy v hodinách českého jazyka a literatury, navštěvovali knihovnu a užili si projektové dny. Pomocí projektových aktivit se nám podařilo napomoci postupnému zlepšování komunikačních dovedností dětí a mládeže z národnostních menšin a tím přispívat k lepšímu zvládání každodenních situací v česky mluvící společnosti. Ale především jsme pomocí literatury a motivačních činností rozvíjeli dětské čtenářství, formovali jej a probouzeli v žácích touhu pátrat, poznávat a objevovat krásno, které je v knihách ukryto.

Za kolektiv realizátorů projektu Mgr. Hana Růžičková