Den na zámku

Den na zámku

Slunné úterý 22. 9. 2020 jsme s dětmi ŠD ZŠ praktické strávili v zámku a v zámecké zahradě ve Vizovicích. Prohlídka proběhla zábavnou, ale zároveň výukovou formou odpovídající mladším dětem. Během prohlídky jsme navštívili mnoho zámeckých pokojů a děti se dozvěděly mnoho zajímavého o tom, jak se dříve žilo na zámku. V pracovně psaly brkem, v loveckém pokoji rozeznávaly paroží zvířat a zhlédly dobové zbraně. V hudebním salónku poslouchaly hudební nástroj ARISTON, vyzkoušely hru na klavír, zpěv atd…

Krásné počasí přálo i prohlídce zámecké zahrady, kde jsme si v rámci obědové pauzy udělali piknik. Sladkou tečkou k závěru byla návštěva čokoládovny.

Akce byla hrazena z projektu ,, Šablony 2018“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Za kolektiv I. stupně Mgr. Vladimíra Seibertová a Bc. Jana Škorňová