Den otevřených dveří na Odborném učilišti Kelč

   Den otevřených dveří na Odborném učilišti Kelč

Ve čtvrtek 11. 11. 2021 navštívili vycházející žáci Odborné učiliště Kelč, aby se v rámci Dne otevřených dveří seznámili s nabídkou učebních oborů, které tato škola nabízí. Učiliště připravuje žáky pro dělnické profese ve strojírenství, stavebnictví, sociálních službách, obchodě a zemědělství. Obory vzdělání jsou tříleté, zakončené závěrečnou zkouškou. Odborné učiliště Kelč je škola státní, žákům jsou v průběhu studia zapůjčeny zdarma učebnice, učební pomůcky, pracovní nářadí. Žáci měli možnost si školu prohlédnout, navštívit školní internát a podívat se do pokojů. Chlapce nejvíce zaujal učební obor zednické práce, dívkám se líbil obor prodavačské práce. Chlapci si zkusili postavit komín z cihel, děvčata dárkově balila cukrovinky a učila se markovat na pokladně. Ve škole žáci potkali své starší spolužáky, kteří zatím úspěšně zdolávají studium na učilišti a jsou obrovskou motivací pro další potenciální studenty.   

PaedDr. Iva Surovčáková, výchovná poradkyně