Den otevřených dveří na Odborném učilišti Kelč.

Den otevřených dveří na Odborném učilišti Kelč.

Dne 25. 10. 2022 se žáci 9. třídy jeli podívat v rámci předprofesní přípravy do Odborného učiliště Kelč. Odborné učiliště v Kelči nabízí studentům pět oborů kategorie E, které jsou přizpůsobeny pro žáky s lehkým mentálním postižením. Již tradičně je u chlapců největší zájem o obor Zednické práce, u děvčat je to obor Prodavačské práce a Zahradnické práce. Žáci si prohlédli celou školu, internát i odborné pracovny a dílny, k dispozici jim byli i mistři odborného výcviku, kteří jim zodpověděli všechny otázky. Návštěva Odborného učiliště Kelč určitě pomůže vycházejícím žákům při rozhodování, kterou střední školu si vybrat.

Zpracovala: PaedDr. Iva Surovčáková, výchovná poradkyně