Den otevřených dveří na SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín

Den otevřených dveří na SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín

Dne 7. 10. 2022 navštívili  žáci 9. třídy v rámci Dne otevřených dveří SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně. Žáci měli možnost si prohlédnout celou školu, učebny, byli seznámeni s učebními obory, které budou otevřeny v dalším školním roce. Žákům se věnovala výchovná poradkyně i mistři odborného výcviku. Žáci si prohlédli všechny odborné třídy, dozvěděli se, jak pracují tesaři, zedníci, automechanici a co je potřeba ke studiu. Dívky velice zaujal učební obor stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce. Také jsme navštívili „Restauraci Bečva“, v níž  probíhají odborné výcviky a kde se dívkám velice líbilo. Chlapci a děvčata se seznámili s pedagogickými pracovníky, s celkovým prostředím školy, získali o daných učebních oborech informace. Návštěva učiliště se žákům velice líbila a snad i pomohla při rozhodování, kam směřovat po ukončení 9. třídy.

Mgr. Hana Nováková, třídní učitelka