Den stromů

Den stromů

20. říjen je vyhlášen jako Den stromů.

 A my jsme se ho jako každý rok vypravili oslavit do Panské zahrady,

 kde se konala tradiční akce pořádaná střediskem volného času ve Vsetíně – Alcedem.

 V rámci akce jsme si mohli vyzkoušet moštování jablíček, 

poznávali jsme druhy stromů a jejich plody, vyráběli lesní skřítky z listů,

určovali, čím se živí lesní zvířata a zkoušeli si stromovou frotáž.

Jako vždy se nám tento den moc líbil a děkujeme organizátorům za skvěle připravený program.

Pedagogové a žáci speciální školy

 

 

 
 
 
Pole pro přílohy