Den Země ve 3. třídě

Den Země ve 3. třídě

Dne 22. dubna se celosvětově koná Den Země. Tato událost je zaměřena na podporu a ochranu životního prostředí. Z důvodu protiepidemických opatření jsme letos Den Země oslavili ve škole, a to v průběhu celého vyučování.

Pro žáky byly připraveny tematické prezentace, na které navazovala výuka, ale také hry. Celý týden se nesl v duchu planety Země, přírody a její ochrany. I když žáci o ochraně životního prostředí mnoho věděli, vždy se našla informace, která byla pro ně nová a aktivně se všichni zapojovali do diskuze. Na závěr celého týdne jsme si společně vytvořili z vybarvených omalovánek koláž, která zdobí naši třídu.

Kolektiv 3. třídy