Den Země

Den Země

Každoročně se 22. dubna slaví ekologicky motivovaný svátek Den Země. Středisko volného času ALCEDO Vsetín připravilo v pátek 20.4.2018 v Panské zahradě pro děti z mateřských škol a žáky 1. stupně základních škol bohatý program plný úkolů, který upozorňoval žáky na dopady ničení životního prostředí. Zároveň si rozšířili své znalosti o přírodě. Žáci z 1. a 2. třídy se aktivně zapojili do plnění těchto úkolů.                                                                                                    

Mgr. Pavla Andrýsková