DEN ZEMĚ

DEN ZEMĚ

Ve čtvrtek 25. dubna jsme si udělali procházku do Panské zahrady, kde se konal Den Země. Děti si vyrobily papírového šneka, zkoušely třídit odpad a ozdobily si tašku, kterou si odnesly domů. Dále zde byla k vidění různá řemesla, která jsme si mohli vyzkoušet.  Počasí nám přálo a tak jsme si užili krásné čtvrteční dopoledne.

Kolektiv MŠ