Dětem se má dát takové bohatství, aby se dokázaly o sebe postarat

Dětem se má dát takové bohatství, aby se dokázaly o sebe postarat

Ve čtvrtek 9. 12. 2021 probíhalo pro rodiče odborné setkání, které bylo zaměřeno na budoucnost dětí a žáků ohledně samostatnosti. Odborníkem setkání byla naše paní učitelka Jitka Orságová, která dlouhodobě pracuje a má systematicky vypracovány metodiky nejen pro žáky, ale i pro rodiče, aby přesně věděli, jak mají se svým dítětem doma pracovat. Pro každé dítě/žáka je důležitá samostatnost, socializace a komunikace, aby se řádně začlenili do života a mohli samostatně nebo s malou dopomocí fungovat. Proto název tohoto setkání vypovídá to, na čem celý pedagogický sbor speciální školy stojí. Rodiče měli možnost se seznámit s metodami praktického nácviku, zhlédli videa dětí/žáků, jaké pokroky učinili po dobu školní docházky a v neposlední řadě, seznámení s Teach programem, jeho významem, jak ho využívat nejen ve škole, ale i po celý den. Rodiče se aktivně během přednášky dotazovali a paní učitelka ochotně odpovídala. Tyto přednášky hodnotíme jako velmi přínosné a pozitivní. Děkujeme paní učitelce Jitce a těšíme se na další setkání plné zajímavostí a rad.

Akce proběhla v rámci projektu „ Šablony 2020“ financovaného z Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání.

Mgr. Vlasta Kovářová