"Domečku, domečku, kdo v tobě bydlí?" - MŠ2

"Domečku, domečku, kdo v tobě bydlí?" - MŠ2
Kvůli epidemické situaci jsme nemohli uspořádat pravidelnou školní besídku. Abychom rodiče neochudili o žážitek, natočili jsme pro ně s dětmi video s tématem: "Domečku, domečku, kdo v tobě bydlí?" Děti natáčení velmi bavilo. Musím děti pochválit za jejich výkony.
 
třídní učitelka:  Bc. Pavla Machalová