Exkurze u hasičů

Exkurze u hasičů

Dne 24. 4. 2023 navštívila naše škola v rámci preventivního programu požární stanici HZS ve Vsetíně. Při její návštěvě se žáci 1. a 2. třídy seznámili s jejím provozem a významem integrovaného záchranného systému. Ve druhé části programu si žáci mohli poslechnout zvuk poplachu, sednout do hasičského auta či potěžkat hydraulické nůžky. Vybavení rychlého zásahového vozidla děti překvapilo rozsahem výbavy a pořádkem. Žáci si exkurzi užili a doufají, že nebyla poslední.

Třídní učitelka: Mgr. Pavla Andrýsková