Exkurze u hasičů

Exkurze u hasičů

Dne 2. 11. 2023 navštívili žáci 2. třídy v rámci preventivního programu požární stanici HZS ve Vsetíně. Při její návštěvě se v první části seznámili s jejím provozem a významem integrovaného záchranného systému. Ve druhé části programu pak si žáci poslechli zvuk poplachu, prohlédli si oblečení hasičů a vyzkoušeli různé typy přileb, které jsou používány při různých zásazích. Na závěr si prohlédli různé typy hasičských aut a seznámili se z jejich využitím. Exkurze byla velmi poučná a žáky bavila.

Třídní učitelka: Mgr. Pavla Andrýsková