HALLOWEENSKÉ TVOŘENÍ

HALLOWEENSKÉ TVOŘENÍ

Kouzlo podzimu spojené halloweenským tvořením proběhlo ve strašidelně vyzdobené druhé třídě 26. 10. 2021. Děti se zatajeným dechem poslouchaly vyprávění hallooweenské legendy o Jackovi a lampě. Tento příběh dětem přiblížil význam Hallooweenu. Celý příběh byl doprovázen tematickou hudbou, při poslechu strašidelných zvuků (smích, úlek, výkřik, vytí) se snažily děti tyto zvuky napodobovat. Nebylo to pro děti jen poučné, ale především motivující pro další tvoření.  Děti k jednotlivým činnostem přistupovaly aktivně a s radostí. Pracovaly kombinovanou technikou, stříhaly, obkreslovaly, lepily, malovaly. Procvičily si nejen nácvik správného dýchání, ale i jemnou motoriku, zručnost, zapojily fantazii. Práce je velmi bavila. Dozvěděly se, jak se Halloween slaví v jiných zemích a jaké tradice jsou u nás.

Akce byla hrazena z projektu ,, Šablony 2020“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Kolektiv  I. stupně ZŠ praktické