Hasiči jedou! Aneb my jsme hasiči z družiny 5

Hasiči jedou! Aneb my jsme hasiči z družiny 5

V úterý 22.6. 2021 jsme se po obědě vydali na velkou výpravu k Hasičům ze Vsetína. Z dálky nás již vítali dva profesionální hasiči, Pavel Mostecký a Jakub Kobza, kteří nás provázeli celou exkurzí. Nejdříve nám ukázali, jak musí být každý hasič při zásahu oblečen a vybaven, aby se nezranil a aby mohl zachraňovat lidské životy. Poté, když jsme si mohli i tuto profesionální výstroj (helmu, bundu, boty) vyzkoušet, byly děti úplně nadšené a s úsměvy na tvářích jen zářily. Následovala ukázka hasičských aut a jejich vybavení. Vše jsme si mohli vyzkoušet a osahat, za což jsme moc vděční. Když jsme vyšli všichni ven, před budovu Hasičů, byli jsme v úžasu. Na cestě stálo nachystané hasičské auto a my jsme se vžili do role hasičů a zkoušeli jsme, jak se pracuje a hasí s profesionálními hasičskými hadicemi. Byl to opravdu pro všechny velký zážitek. Na závěr jsme hasičům moc poděkovali a předali jim namalované obrázky jako dárek. A my jsme taky neodešli s prázdnou. Hasiči rozdali dětem balónky se znakem vsetínských Hasičů a krásné omalovánky.

Zpátky do školy jsme se vraceli plni zážitků a s úsměvy na rtech.

Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat všem Hasičům ze Vsetína, kteří nám umožnili se zúčastnit této opravdu skvělé a profesionálně připravené exkurze.

Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další setkání.

Karolína Kovářová