Hasiči

Hasiči

Dne 10. 6. 2024 děti vyrazily na program připravený profesionálními hasiči. Během dopoledne děti viděly z blízka hasičská auta. Prohlížení všech nástrojů, které jsou jejich součástí, děti zaujalo. Vyzkoušení hasičského oblečení, stříkání z hadice a její následné motání, sezení v autech, poslouchání požárního poplachu a houkajícího auta, vyzkoušení různých nástrojů využívajících se k uhašení ohně – to vše jsme měly možnost zažít.

Děkujeme hasičům za ochotu a věnovaný čas.

Inovativní vzdělávání „Vsetínští hasiči“ – propojování formálního a neformálního vzdělávání, dne 10. 6. 2024, které proběhlo v rámci projektu Šablony 2022, bylo hrazeno z OPJAK a spolufinancováno EU.

Petra Kovaldová