Hudba dává věcem smysl

Hudba dává věcem smysl

Tak se jmenoval projektový den ve výuce pro děti MŠ, který proběhl dne 2.12.2021.  Hudba je určena pro lidské vnímání, jejímž cílem je především estetické vnímání. Krom toho víme, že má i terapeutické účinky a používá se v rámci muzikoterapie. Proto jsme si pozvali odborníka na slovo vzatého, pana Pavla Břízu, který nám to jen potvrdil. Celé dopoledne probíhalo formou seznamování se s tradičními i netradičními hudebními nástroji, ukázkami, zpěvem písní. S našim kamarádem Pavlem, jak jsme říkali odborníkovi, jsme se během projektového dne seznámili s názvy hudebních nástrojů, názvy not – čtvrťových, osminových i šestnáctinových. Děti si vyzkoušely i rytmizaci na všechny hudební nástroje a vrcholem dne byla hra na bicí soupravu.

Děti si celé dopoledne užily se vším všudy. Projektový den naplnil naše očekávání a daný cíl byl splněný.  Touto cestou děkujeme kamarádovi Pavlovi, který měl skvěle připravený projektový den a vykouzlil nám úsměvy a skvělou náladu po celý den.

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2020“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Mgr. Vlasta Kovářová