Hudba – jiný způsob myšlení

Hudba – jiný způsob myšlení

V pátek 3.12.2021 proběhl opět projektový den pro předškolní děti MŠ v rámci muzikoterapie. Opět jsme si pozvali odborníka na slovo vzatého, pana Pavla Břízu, který malé děti z MŠ krásným dopoledním programem provázel již předchozí den. Celé dopoledne probíhalo formou seznamování se s tradičními i netradičními hudebními nástroji, ukázkami, zpěvem písní. S našim kamarádem Pavlem, jak jsme říkali odborníkovi, jsme se během projektového dne seznámili s názvy hudebních nástrojů, názvy not – čtvrťových, osminových i šestnáctinových. Děti si vyzkoušely i rytmizaci na všechny hudební nástroje a vrcholem dne byla hra na bicí soupravu, která se po celé speciální škole a přilákala zvědavé žáky z celé speciální školy, kteří se s velkým zaujetím k nám přidali.

Děti si celé dopoledne užily se vším všudy. Projektový den naplnil naše očekávání a daný cíl byl splněn. Touto cestou děkujeme kamarádovi Pavlovi, který měl skvěle připravený projektový den a vykouzlil nám úsměvy a skvělou náladu po celý den.

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2020“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Mgr. Vlasta Kovářová