Hudební kamarádi

Hudební kamarádi

V pátek 19. 4. 2024 nás ve školce navštívila paní Mrkvicová z Muzihrátek. Protože v naší školce byla již po třetí, děti zná už i jménem. Celý program byl motivovaný probouzením jara a hudebním prožitkem.

Na začátku jsme se pozdravili při písničce v kruhu a rozhýbali jsme si tělíčka. Prostřednictvím pohybových aktivit jsme pěstovali u dětí pohybovou koordinaci, kultivovali pohyb, rozvíjeli motoriku, vedli ke správnému držení těla. Paní Mrkvicová si opět přivezla mnoho skvělých hudebnin, které si děti mohly postupně vyzkoušet. Děti se zapojily do pohybové improvizace, hry na tělo, hry na nástroj, zpěvu a chůze po taktilních discích a měkkých podložkách.

Všem se muzikoterapie líbila. Myslím, že si děti odnesly hezký hudební prožitek.

Inovativní vzdělávání „Hudební kamarádi“, dne 19. 4. 2024, které proběhlo v rámci projektu „Šablony 2022“, bylo hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Vypracovala Bc. Pavla Machalová