JÁ A KNIHA

JÁ A KNIHA

Dne 14. 6. 2022 třída MŠ1 a třída MŠ2 prohlubovaly svůj vztah ke knihám. Děti v průběhu dne poznávaly hned několik známých lidových pohádek prostřednictvím knih s piktogramy. Rozvíjely své zrakové vnímání a sluchové vnímání s Kouzelným čtením od Albi, zároveň se obohatily o autorské pohádky s krásnými ilustracemi. Nechyběly též známé písničky z dětských pohádek a všemi oblíbený tanec.

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2020“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Petra Kovaldová