„Jablíčkový den“

„Jablíčkový den“

Dne 21. 10. 2021 se děti z obou oddělení mateřské školy zúčastnily projektového dne ve škole.

Děti společně rozvíjely své chuťové smysly, ochutnávaly různé druhy jablek. Dále se učily novým dovednostem při pečení sušenek. Vyzkoušely si strouhání jablek, míchání těsta a tvoření sušenek. Při výtvarné činnosti malovaly jablíčka. Den završily tanečkem při písničce „měla babka čtyři jablka“. Dětem se aktivity líbily a společně si celý den užily.

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2020“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Bc. Pavla Machalová