Jak být šťastný aneb průřez aktivit školního klubu

Tak jako každý školní rok, byly i v tomto pololetí aktivity školního klubu velmi různorodé. Vyrábíme dárky, vaříme, malujeme, účastníme se školních exkurzí, výstav a jiných aktivit přes projekt Šablony 2020. Například: Kurz pečení pizzy, Tradice jara, Cesta do pravěku… 

Taky jsme se rozloučili se svými spolužáky a kamarády zPŠJ a to velkolepou diskotékou, kterou si všichni užívali do posledních minut. Samozřejmě nechybělo ani pohoštění. 

Blíží se čas odpočinku po náročném školním roce v podobě letních prázdnin. Všem přejeme pohodové léto a po prázdninách zase na viděnou. 

 

Bc. Ludmila Slavíková