Jak jsme na Den studánek našli tu největší …

Jak jsme na Den studánek našli tu největší …

Protože se blíží konec školního roku  tak slovo dalo slovo a my se s kamarády ze sousedovic třídy vydali hledat v rámci celoročního plánu EVVO „ křišťálovou studánku“.

Sraz jsme měli v novém nádražním terminálu vlakového nádraží, kde jsme si vyzkoušeli bezbariérové výtahy a pojízdné eskalátory. Pro většinu dětí to byl neuvěřitelný zážitek. Po ranních testovacích " jízdách " jsme  nasedli do vlaku a natěšení se vydali směr Karolinka.

Cíl poznávacího projektového dne byl jasný….přehrada Stanovnice…naše největší „křišťálová studánka“ s pitnou vodou pro okres Vsetín a část Zlínského kraje. Cesta od vlaku k přehradní hrází byla do pořádného kopce, ale nejsme žádná „béčka“ a za chvíli jsme byli v cíli. U přehrady nás čekala paní hrázná Lucie Skalková, od které jsme dostali informační letáčky se zajímavostmi o přehradě. Jelikož je v celém okolí naší zásobárny pitné vody přísný zákaz vstupu, tak jsme se u hráze společně vyfotili a potom hurááá z kopce dolů do městečka Karolinka.

Nakoukli jsme do moderního kostela Panny Marie Karmelské, do malé historické brusírny a prodejny skla a suvenýrů, cestou jsme míjeli Národní Valašské divadlo, Galerii malíře Ilji Hartingra a nejvíce jsme se těšili na návštěvu zábavného parku ve Ski areálu na konci Karolinky. Tam jsme si všichni zaskákali na trampolínách, zadováděli na různých atrakcích a naplnili bříška výtečnou pizzou. Do školy jsme se opět vraceli vláčkem...unavení, spokojení a plni dojmů a zážitků.

Projektový den proběhl v rámci udrižitelnosti EVVO a byl hrazen z prostředků SRŠ.                                                                       

Mgr. Martina Chovancová, Mgr. Eva Hrabovská