Jak jsme prožívali velikonoční období ve 2. třídě (oddělení1.,2.)

Jak jsme prožívali velikonoční období ve 2. třídě (oddělení1.,2.)

Zase jsme se dočkali velikonočních svátků. K tomuto svátku jsme s žáky absolvovali spoustu aktivit, kterými se seznamovali s tradicemi a zvyky tohoto období. Absolvovali jsme lektorský program na zámku Vsetín, navštívili MVK Vsetín. V knihovně samozřejmě nemohla chybět kniha s velikonoční pohádkou „Jak pejsek s kočičkou slavili Velikonoce“ a nechyběly také rukodělné činnosti. Oba programy byly velmi pěkně připraveny a žáci si z nich mohli odnést mnoho nových informací a zážitků.

Ve škole jsme také vyučování přizpůsobili těmto svátkům. Začali jsme „vynášením Mařeny“. Počasí nám nepřálo, proto jsme si tento zvyk přiblížili aspoň ve třídě. Téma Velikonoc se prolínalo celý týden všemi předměty. Vypracovávali jsme velikonoční pracovní listy, kreslili a vyrobili také velikonoční výzdobu, kterou si žáci vzali domů.

Třídní učitelka Mgr. Pavla Andrýsková