Jak jsme slavili HALLOWEEN ve 2. třídě (1.,2.)

Jak jsme slavili HALLOWEEN ve 2. třídě (1.,2.)

Děti si po domluvě v pondělí 31.10.2022 donesly do školy masky a společně jsme si udělali ve třídě svůj Hallowen. Úkoly, které byly pro ně připraveny, děti bavily a moc se jim líbily. Měli jsme jich tolik do všech předmětů, že jsme se rozhodli, pokračovat ještě další dny. Na konec z toho byl celý týden. Děti se seznámily nejen se svátkem Halloween, ale také jim byl vysvětlen Den památky zesnulých a jaký je mezi těmito dny rozdíl.

Dětem se zážitkové vyučování velmi líbilo, a tak jsme se rozhodli, že si uděláme další. Připravujeme pro ně program na svatého Martina.

Mgr. Pavla Andrýsková, třídní učitelka