Jak překonat těžkosti

Jak překonat těžkosti

Ve středu dne 10. 5. 2023 se žáci 3. – 5. třídy zúčastnili besedy panem Palackým z organizace KAM, z.s. na téma „Jak překonat těžkosti“. Děti byly na úvod seznámeny nejen s daným tématem, ale měli se i zamyslet co by si pod tím názvem představily. Názory byly opravdu zajímavé. Lektor jim nejen vysvětlil, ale i ukázal na různých hrách, které měl pro děti připraveny, jak by měli překonávat různé těžkosti a jak s nimi bojovat. Např. při první hře se měli děti přirovnat ke zvířátkům a říci jak se cítí. V další hře stály v kruhu, drželi se za ruce a předávali si lano, aniž by se pustili. Tady zjistili jak je to velice těžké. V daných hrách zjistili, že každého z nás v životě potkaly různé těžkosti. Měli si uvědomit, co je pro ně nejtěžší, zda komunikace s kamarády nebo cizími lidmi. Pak sledovali film „Příběh Honzy“, kterému umřeli rodiče a on se musel postarat sám o sebe. Tady děti měly posoudit, jak to Honza měl těžké a jak si nakonec poradil. Nakonec bylo dětem vysvětleno, že těžkostem se nemáme vyhýbat, ale máme jim odolávat. Dětem se beseda velmi líbila, na závěr jim pan lektor dal prostor k otázkám, kterých nebylo zrovna málo k zodpovězení. Pod vedením lektora probíhalo vše výborně, utvořila se přátelská nálada a děti odcházely plné dojmů a nových poznatků.

Děkujeme lektorovi, panu Palackému, který děti zaujal a vtáhl do daného tématu.

Inovativní vzdělávání beseda „Jak překonat těžkosti“ dne 10. 5. 2023, které proběhlo v rámci projektu „Šablony 2022“ bylo hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Za kolektiv dětí 3. – 5. třídy Mgr. Hana Nováková