Jak sa chodí po kotároch

Jak sa chodí po kotároch

Valašská Polanka leží v údolí říčky Senice, která je jedním z přítoků Bečvy. Celá obec je obklopena kopci, na západní straně úpatím Vizovických vrchů, na východní pak Javorníky. Najdeme tu Kostel sv.Jana Křtitele, kamenný kříž z roku 1779, pěknou řádku valašských dřevěniček nebo základní školu. A právě tam jsme zavítali nejdříve. Prohlédli jsme si krásnou školní zahradu s rybníčkem, kde se proháněli pulci, malé žabky nebo komáří larvičky. Všechny tyto živočichy dobře známe, protože se o nich učíme ve škole, ale na vlastní oči jsme je viděli až zde. Prošli jsme se zeleninovou zahrádkou okolo indiánského týpí, kam se děti v horkých dnech chodí učit, viděli jsme motýlí louku, budku pro netopýry a také osazenstvo kurníku – tři slepice a kohouta.

Kolem kostela a dál Kozí ulicí jsme se vydali ke druhému zastavení – zahradní restauraci Bajk, kam vedou stopy každého turisty, cyklisty nebo bruslaře. V příjemném prostředí jsme uhasili žízeň a zahnali hlad. Hranolky nebo langoš? Nejlépe ochutnat obojí.

Třetím a posledním zastavením byl výšlap do mírného kopce nad Polanku, odkud se možná kdysi díval také polanský lidový básník Jozef Kašpar Vrchovský, když si po večerech do sešitu zaznamenával verše o kraji, který ho tolik inspiroval:

Kopce a doliny, jak když jich naseje, člověk sa zadívá, u srdce ho hřeje.

Ta Boží příroda dobro v nás budí, na rodný kraj valašský právem sme hrdí..“

 

Inovativní vzdělávání „Jak sa chodí po kotároch“ – PDMŠ dne 22. 6. 2023, které proběhlo v rámci projektu „Šablony 2022“, bylo hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Za prohlídku školní zahrady ve Valašské Polance děkujeme Mgr. Magdaleně Kovářové a za milou společnost paní Marcele Karolové, provozní zahradní restaurace Bajk.

Mgr. Hana Růžičková