„Jak se hospodaří na Valašsku“

„Jak se hospodaří na Valašsku“

Dne 5. 10. 2022 se naše třídy Mateřské školy a přípravný ročník vydali na projektový den mimo školu „Jak se hospodaří na Valašsku“ do Envicentra ve Vysokém Poli.

Na začátku jsme si prošli celý areál Envicentra, kde se nám naskytl pohled na různá domácí zvířata. Povídali jsme o tom, co od nás zvířata potřebují a jaký z nich máme užitek. Exkurze po valašském hospodářství nám přinesla plno zážitků a zajímavých informací. Děti si vyzkoušely nakrmit i koně, oslíka, slepice a kozy.

Poté nás čekala chvilka práce u stolečku. Děti měly za úkol poskládat půlené obrázky zvířat, vyplnily pracovní list  a mohly si namalovat oblíbené zvířátko.

Dalším překvapením byla projížďka na koňském povoze. Mohli jsme si prohlédnout okolí Vysokého Pole. I když se některé děti z počátku bály, přesto dokázaly překonat svůj strach a projížďku si užily.

Tento krásný den jsme si všichni náramně užili.

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2020“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Vypracovala Bc. Pavla Machalová