Jak se žilo na Valašsku

Jak se žilo na Valašsku

Den dětí jsme ve třídách 2S a 3S oslavili projektovým dnem „Jak se žilo na Valašsku“. Vyrazili jsme vláčkem do nedaleké vesnice Nový Hrozenkov, kde jsme navštívili Památník Antonína Strnadla. Jedná se o starou dřevěnici, v jejíž prostorách můžeme najít výstavu exponátů týkajících se salašnictví, doplněných dílem umělce Antonína Strnadla.

                Památníkem nás provedla velmi milá a vstřícná paní Jana Krystyníková, která žákům velmi poutavě povyprávěla o životě na salaši, zpracování vlny, zvycích a tradicích na Valašsku. Následně si mohli žáci vyzkoušet zpracování vlny a její spřádání na kolovrátku.

                Závěrem jsme ještě navštívili výstavní prostory, kde se v současné době nachází výstava starých mincí a bankovek. Žáky zaujalo vyprávění o tom, čím dříve platili králové a princezny.

                Projektový den se nám moc líbil. Moc děkujeme paní Krystyníkové a již nyní se velmi těšíme na další návštěvu.

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2018“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Za třídy 2S a 3S napsala Mgr. Radka Šuláková