Jak to bylo za starých časů

Jak to bylo za starých časů

Dne 14. 6. 2024 absolvovali žáci 6. třídy projektový den mimo školu, nazvaný “Jak to bylo za starých časů”. Navštívili jsme Karlovské muzeum ve Velkých Karlovicích. Žáci si užili cestu vláčkem, pozorovali jsme původní dřevěné chalupy a stavby. V Karlovském muzeu se nás ujala paní průvodkyně, která povyprávěla o historii obce a vzniku muzea. Žáci měli možnost si prohlédnout staré nářadí a pomůcky do domácnosti, které používali naši předci, černou kuchyni, výstavku rukodělných prací a další.

Inovativní vzdělávání “Jak to bylo za starých časů” - PDMŠ, dne 14. 6. 2024, které proběhlo v rámci projektu “Šablony 2022, bylo hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Zpracovala: PaedDr. Iva Surovčáková, třídní učitelka