Jarní tvoření

Jarní tvoření

Sluníčko nám krásně svítí, k tomu voní jarní kvítí. Všude zpívají černí kosi, lidé vystrkují z okna nosy. Jaro klepe na vrátka…

I my jsme ve čtvrtek 16. března s žáky ze ZŠ Ohrada otevřeli jaru vrátka společným tradičním tvořením. Vyráběli jsme originální velikonoční zápichy, dekorační ozdoby, z papírových pytlíků jsme vykouzlili veselé husy a upletli věnečky z březového proutí.

Spolupráce se ZŠ Ohrada si velice vážíme, jelikož naši žáčci se zdravotním znevýhodněním mají možnost poznat nové kamarády a plnohodnotně se s nimi zapojit nejen do tvoření. Již teď se těšíme na adventní dílničky.

Tvoření se ZŠ Ohrada je součástí ročního plánu EVVO.

Za všechny ze speciální školy

Mgr. Martina Chovancová