Jede, jede, mašinka

Jede, jede, mašinka

Dne 4. 4. 2024 se děti z MŠ2 zúčastnily projektového dne ve výuce. Program se odehrával ve třídě. Během dne jsme si povídali o možnostech cestování. Ukazovali jsme dětem obrázky různých typů vlaků, významu světelných a zvukových signálů a závor. Děti se učily reagovat na dopravní situaci a orientovat se v základních pravidlech provozu. Naučili jsme se písničku „jede, jede, mašinka“ v doprovodu hudby. Z nově zakoupených dřevěných kolejí jsme vytvořili velkou dráhu, na které jsme si názorně ukázali různé dopravní situace. Děti se aktivně zapojily i do společné výtvarné aktivity, lepily mašinku a vagóny na koleje.

Tento den se nesl v příjemném hravém duchu.

Inovativní vzdělávání „Jede, jede, mašinka“ – PDVV dne 4.4.2024, které proběhlo v rámci projektu „Šablony 2022“, bylo hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Vypracovala Bc. Pavla Machalová