Jenom děti vědí, co hledají

Jenom děti vědí, co hledají

V pátek 1.10.2021 začalo první ze série „Šablony 2020“ odborné setkání s rodiči. Odborníkem na slovo vzatým byla paní Mgr. Jana Šašková, dětská psycholožka z Kroměříže. Na úvod seznámila rodiče s programem setkání. V průběhu měli rodiče možnost díky prezentaci a konkrétním případům z praxe „nahlídnout“ do problematiky oboru dětské psychologie. Svým šarmem a klidem otevřela paní Šašková rodičům, kteří mají se svými dětmi problémy, duši a v rámci diskuze došlo k interním otázkám. Celé setkání probíhalo ve velmi přátelském duchu, kdy se paní Šašková snažila rodičům vždy poradit nebo vysvětlit danou situaci.

Touto cestou děkujeme paní Mgr. Šaškové za návštěvu a příjemně strávené odborně zaměřené dopoledne.

Odborné setkání proběhlo v rámci projektu “Šablony 2020“ financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávaní.

Mgr. Vlasta Kovářová