KARNEVAL

KARNEVAL

Dne 11.2.2021 se děti a personál Mateřské školy ustrojili do různých pohádkových postav a veselých kostýmů.

Od rána jsme si s dětmi povídali o tom, co je to maškarní karneval, kdy a proč se slaví.

Rozvíjíme hudebně pohybovou i dramatickou dovednost při tanci na reprodukovanou hudbu. Děti závodily ve vhazování míčků na cíl. Také jsme vyzkoušeli novou tělovýchovnou pomůcku LANOhrátky. Lanohrátky slouží k tomu, aby si děti vyzkoušely nejrůznější pohybové aktivity například. Lezení, plazení, hopsání, balancování, podlézání a další.

Děti prožily karnevalový den aktivně, odcházely domů plny dojmů a zážitků. Děkujeme rodičům za spolupráci v přípravě masek pro děti.

Kolektiv MŠ speciální