Když advent svíčky zažehne

Když advent svíčky zažehne

 - je název projektového dne, který třída S4 absolvovala dne 22. listopadu 2022. Cílem dne bylo zejména seznámení žáků se závěrečným obdobím roku. Obdobím očekávání, rozjímání, bilancování, ale zejména obdobím radosti, klidu a pohody, které toužíme prožít v kruhu nejbližších.

 Advent je ohraničen čtyřmi nedělemi před vánočními svátky a výroba právě adventního věnce nás čekala. Odborným garantem se stala paní Hana Pravdíková, majitelka cukrářské výroby Dezertíky.cz ve Vsetíně, jejíž perníčky a věnce z nich se staly předlohou pro naše tvoření.

 Předpříprava projektového dne probíhala právě ve výrobně, kde jsme se zapojili  do celého výrobního postupu vzniku perníčků. Seznámeni jsme byli se skladováním potravin a dodržováním nutných hygienických a bezpečnostních zásad. V samotný projektový den byla paní Hana opět s námi a sdělila nám své zkušenosti a tipy na zhotovení základu věnců pro pozdější dekorování. Barevnosti, různých stylů, přírodnin, stuh a ozdob bylo v nabídce velké množství, a tak každý odcházel spokojený se svým výtvorem a o krok blíže Vánocům.

Společné tvoření, zábava a vzájemná pomoc mezi žáky byly tedy dalším cílem, který posiluje a buduje přátelské vztahy mezi dětmi. V závěru bychom chtěli poděkovat paní Haně Pravdíkové za odborný dohled, velmi lidský a individuální přístup, za pozvání do její výrobny a převzetí záštity nad tímto projektovým dnem.

Projektový den byl hrazen z projektu „Šablony 2020“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Mgr. Petra Merhautová