Keramika jako terapie i umění

Keramika jako terapie i umění

Vyrábění z keramiky přináší nejen uvolnění od každodenního napětí a celkové zklidnění mysli, ale také rozvíjí člověka v mnoha směrech. Proto jsme se rozhodli využít příležitosti a vyzkoušet si, jaké je to pracovat s keramickou hlínou. Během měsíce května a června jsme pravidelně v rámci naší družinky 5 navštěvovali keramickou dílnu a postupně vyrobili kočičky, srdíčka, včeličky a krásné květináče. Žáky práce s hlínou velmi zaujala a vždy se do keramiky moc těšili. Při práci s hlínou si procvičili jemnou motoriku, rozvíjeli své estetické vnímání, tvořivost a zručnost a také zapojili fantazii.

Karolína Kovářová, Lenka Horáková