Knížky a já

Knížky a já

23. 5. 2023 třída MŠ 1 navštívila městskou veřejnou knihovnu. Připravený program se klukům moc líbil. Paní knihovnice s dětmi četla knihu s názvem „Knížka“ od spisovatele H. Tulleta. Celé dopoledne nás provázely různě barevné a velké puntíky, díky kterým kluci potrénovali počítání do 5, pojmenování základních barev, jemnou motoriku a orientaci v knihovně i na papíře. Na závěr připraveného programu jsme si společně zahráli na auta, která musí poslouchat semafor.

Moc děkujeme paní knihovnici za pestré a zábavné dopoledne.

 Inovativní vzdělávání „Knížky a já“ – projektový den mimo školu, dne 23. 5. 2023, které proběhlo v rámci projektu Šablony 2022, bylo hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Za MŠ 1 Bc. Petra Kovaldová