Konference PASt?

Konference PASt?

Ve dnech 18. – 19.5.2023 se tři pedagogové z naší školy zúčastnili konference v Olomouci. Tato konference nesla název „ PASt“ Aneb jak dál.“ a  pořádala ji Pedagogická fakulta UP Olomouc ve spolupráci s organizací Za sklem o.s.

Šlo o první konferenci k problematice žáků a lidí s poruchou autistického spektra. Po oba dny byla konference obohacena o zajímavé příspěvky a workshopy českých i zahraničních přednášejících, kteří se o danou problematiku zajímají nebo jsou sami autisté, jako tomu bylo v případě chlapce z Holandska, který vyprávěl o své nelehké životní cestě s diagnózou autismus.

Program se uskutečnil částečně na půdě Pedagogické fakulty UP a částečně v prostorách organizace Za sklem o.s.

Konference byla velmi zajímavá, získaly jsme spoustu nových inspirací, rad, námětů a také metodického materiálu k této problematice.

DVPP „ PASt“ Aneb jak dál.“ dne 18.-19.5.2023, které proběhlo v rámci projektu Šablony 2022, bylo hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Mgr. Vlasta Kovářová, Mgr. Petra Orságová, Bc. Karolína Kovářová