Kouzla s vodou – projektový den mimo školu

Kouzla s vodou – projektový den mimo školu

Dne 4. 4. 2024 jsme se žáky 4. - 7. třídy navštívili Pevnost poznání v Olomouci. Nachází se v bývalém velkém dělostřeleckém skladu v areálu barokní Korunní pevnůstky. Mohli jsme vidět několik expozic, které se věnovaly například vodě, světlu a tmě, nechyběly ani vědecké dílny a digitální planetárium.

Prošli jsme se modelem mozku, potkali vodní hmyz v nadživotní velikosti, řešili obří hlavolamy a díky digitálnímu planetáriu jsme prozkoumali hvězdnou oblohu. V laboratoři jsme kouzlili s vodou a to nás všechny moc bavilo. Lektorky byly skvěle připraveny, program osvětlil zákony fyziky a něco nového nás taky naučil.

Projektový den mimo školu proběhl v rámci projektu Podpora sociálně znevýhodněných žáků, financovaného Evropskou unií – Next Generation EU a je součástí Národního plánu obnovy.

Za celý program děkuje tým dětí a pedagogů ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín