„KOUZLO TANCE“

„KOUZLO TANCE“

Ve velkém sále DK ve Vsetíně se 24.5. konalo taneční představení „Kouzlo tance“. Naše škola se této kulturní akce  pravidelně účastní. 

Program pro žáky ze vsetínských škol a okolí připravily paní učitelky Jaroslava Špačková a Michaela Rožnovjáková se svými žáky z tanečního oboru ZUŠ KOSTKA ve Vsetíně. Jako každý rok byl pořad plný pohybu a tance. Své umění předvedli žáci od 8 do 19 let. Program byl různorodý a žáci se měli opravdu na co se dívat.

Tentokrát jejich program zhlédli naši prvňáčci. Bohužel mnoho jich onemocnělo, a tak jsme přizvali i žáky paní učitelky Růžičkové ze speciální školy, kteří s námi absolvovali vystoupení ve Valašských Kloboukách. Tato kulturní akce je pro nás vždy velkou inspirací do další práce s žáky.

Mgr. Pavla Andrýsková