„Kouzlo tance“

„Kouzlo tance“

Akademie naší školy se kvapem blíží a žáci naší školy docvičují  svá vystoupení, která na této akci předvedou. Abychom se inspirovali a motivovali do další práce, navštívili jsme 9.6. v kulturním domě koncert tanečního oboru LŠU „Kouzlo tance“.

Vybraní žáci druhého stupně a žáci 4. třídy zhlédli klasický balet a scénické tance. Poznali, jak je důležité se na vystoupení dobře připravit, aby výsledek byl pro ně i diváky příjemným zážitkem. Věříme, že zhlédnutí tohoto koncertu pomůže našim žákům zvládnout poslední docvičení jejich čísel.

Mgr. Pavla Andrýsková