KOUZLO TANCE

KOUZLO TANCE

Ve velkém sále DK ve Vsetíně 2. 6. 2023 proběhlo taneční představení „Kouzlo tance“. Naše škola se této kulturní akce pravidelně účastní. 

Společně se svými žáky z tanečního oboru ZUŠ KOSTKA připravila program paní učitelka Jaroslava Špačková a Dorota Příleská. Jako každý rok byl pořad plný pohybu a tance. Své umění předvedli žáci od 8 do 19 let. Program byl různorodý a žáci se měli opravdu na co dívat. Tento program zhlédli vybraní žáci naší školy, kteří jí reprezentovali na různých kulturních akcích. Každoročně se opakující koncert je pro nás vždy velkou motivací a inspirací do další práce.

Inovativní vzdělávání ,,Kouzlo tance“ proběhlo v rámci projektu ,,Šablony 2022“, bylo hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Mgr. Pavla Andrýsková