Krásný dar od Nadačního fondu Svět oken

Knihy hrají v životě dětí i dospívajících velmi důležitou roli. Nejenže čtení knih plní mnoho funkcí, mezi nimiž i výchovně-vzdělávací, ale rovněž se podílí na rozvoji osobnosti jedince.  U dětí a žáků, kteří jsou hospitalizovaní na dětském oddělení může být kniha pomocníkem při zvládání stresu a náročné situace, také rádcem, díky kterému pochopí, co se kolem děje anebo i přítelem, který je zavede do světa snů a fantazie. Čas na lůžku plyne velmi pomalu a díky knize můžeme společně zahnat nudu, pobavit se, zlepšit náladu a přivést děti a žáky na jiné myšlenky. Díky správně zvolené knize se mohou z malých pacientů stát celoživotní čtenáři.

Základní a Mateřská škola při nemocnici Vsetín touto cestou srdečně děkuje Nadačnímu fondu Svět oken za sponzorský dar v hodnotě 7000 Kč. Díky tomuto úžasnému daru jsme mohli zakoupit mnoho krásných knih, které zpříjemní dětem a žákům jejich hospitalizaci, a také zajímavé vzdělávací pracovní sešity a učebnice, které obohatí vzdělávání ve školce i škole.

Moc a moc děkujeme a jsme rádi, že Nadační fond pomáhá a vytváří radost všude tam, kde je to potřeba.

Za ZŠ a MŠ při nemocnici Vsetín 

Karolína Kovářová, učitelka MŠ