„KRÁSY PODZEMÍ“

„KRÁSY PODZEMÍ“

Třídy 1.S, 3.S a 4.S jely 20. 6. 2023 vlakem na poslední školní výlet v tomto roce. Vydali jsme se za krásami podzemí do lázeňského města Teplice nad Bečvou, do Zbrašovských aragonitových jeskyní. Zde se žáci formou veselého vyprávění o skřítcích dozvěděli všechny informace o vzniku jeskyně působením minerálních vod, o unikátní aragonitové výzdobě, stalagmitech i sintrových povlacích připomínajících koblihy. Ty se žákům velice líbily, hlavně díky vyprávění o koblihové bitvě skřítků. V průběhu prohlídky jsme si mohli pohladit malý kamenný útvar připomínající postavičku. Je pojmenovaný Antoníček po patronovi jeskyňářů. Má prý kouzelnou moc - kdo si ho pohladí a v duchu si něco přeje, do roka a dne se mu přání splní. Některá místa v jeskyni jsou zaplněna neviditelným jedovatým plynem – oxidem uhličitým, což nám průvodkyně názorně dokázala jednoduchým „školním“ pokusem se zapálenou svíčkou. Místy na nás v jeskyni pršelo, ale to prý proto, aby nám rostly vlasy. Na konci prohlídky si žáci s průvodkyní zazpívali písničku a rozloučili se z jeskyňářem Karlem. Přestože tyto jeskyně jsou nejteplejší v ČR, chlad v jeskyni a zakoupená zmrzlina nás příjemně osvěžila před zpáteční cestou do školy.

Tato akce byla uskutečněna díky inovativnímu vzdělávání „Krásy podzemí“ – PDMŠ dne 20. 6. 2023, které proběhlo v rámci projektu „Šablony 2022“, bylo hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Jana Regmundová