Lodí za poznáním hanácké metropole

Lodí za poznáním hanácké metropole

Dne 23. 9. 2021 žáci naší školy společně se svými pedagogy vyrazili v rámci projektového dne mimo školu za poznáním krás města Olomouce. Cesta vlakem nám utekla jako voda. Po příjezdu na nádraží jsme se MHD přesunuli do přístavu u řeky Moravy.

Vypluli jsme z přístaviště U Vodníka na Nových Sadech. Trasa plavby nás seznámila s nejzajímavějším splavným přírodním úsekem toku řeky Moravy v Olomouci, směrem ke kožušanskému jezu ven z města. Plavba dlouhá 45 min. nás dovedla do původních meandrů řeky Moravy, do hnízdišť ledňáčků, bobrů a tůněk plných ryb. Žáci si mohli vyzkoušet, jaké je to kormidlovat loď nebo pozorovat krásnou přírodu kolem.

Po ukončení plavby následoval přesun do parku Bezručovy sady spojený s piknikem a relaxací. Dále jsme navštívili centrum Olomouce, kde žáky zaujaly na domech zvířecí znaky, které v dávných dobách sloužily jako číslo popisné. Naší expedici za poznáním hanácké metropole jsme zakončili pravou italskou zmrzlinou. Domů jsme se vrátili plni nových poznatků a zážitků z krásného projektového dne…    

Akce byla hrazena z projektu “Šablony 2020“ financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávaní.”

Bc. Ludmila Slavíková, Mgr. Petra Orságová, Lenka Horáková