Logopedická intervence u dětí předškolního věku

Logopedická intervence u dětí předškolního věku

V pátek 21. 1. 2022 proběhlo pro rodiče odborné setkání, které bylo zaměřeno na rozvoj komunikačních dovedností. Odborníkem setkání byla klinická logopedka Mgr. et Mgr Helena Friedrichová. Cílem setkání bylo seznámení rodičů s technikami a způsoby rozvíjejícími verbální a neverbální komunikaci, slovní a obrázkovou zásobu, ať už cíleně nebo v rámci běžné komunikace v průběhu dne. Rodiče byli dále seznámeni s různými pomůckami a s místy, kde je lze sehnat. Na konkrétních video příkladech předvedla možnosti, jak verbální komunikaci funkčně rozvíjet. Na závěr radila rodičům, jak pracovat s jejich dětmi, diskutovala o jejich problémech a navrhovala jim možné způsoby řešení. Všichni rodiče přednášku hodnotili jako velmi přínosnou a po domluvě s paní logopedkou jim byla nabídnuta užší spolupráce. Touto cestou ještě jednou děkujeme paní logopedce za cenné rady a lidský přístup.

Odborné setkání proběhlo v rámci projektu „Šablony 2020“ financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Mgr. Jitka Orságová